Hotel a jeho okolie

Hotel a jeho okolie

Nazrite bližšie, čo všetko sa skrýva v hoteli a jeho okolí

Izby

Izby

Je si z čoho vybrať

Akcie

Akcie

Zábava akéhokoľvek druhu na dosah ruky

Hotel Šomka
08301 Drienica 566
Slovenská republika

+421 51 489 2330

recepcia@hotelsomka.sk

 

Created by {SODONBOS}